Forex Nawigator.pl

Dołącz do najlepszych !

Zacznij zarabiać prawdziwe pieniądze
Graj na giełdzie FOREX

! Zacznij grę !

Co każdy trader wiedzieć powinien...Analiza techniczna - analiza przebiegu notowań, umożliwiająca prognozowanie przyszłych zmian kursów. Opiera się na założeniu, iż pewne wzory zachowań systematycznie się powtarzają i posiadają ściśle określone skutki. Tak więc wcześniejsze zmiany cen, ujęte w formie graficznych wykresów, mogą pomóc w przewidywaniu trendów na rynku.

Analiza fundamentalna - metoda przewidywania zmian na rynku forex prowadzona w oparciu o dane makroekonomiczne (raporty gospodarcze, wystąpienia polityczne, wskaźniki gospodarcze i tym podobne). Inwestowanie na podstawie tylko i wyłącznie analizy fundamentalnej może być zawodne, dlatego najczęściej analiza fundamentalna stanowi uzupełnienie analizy technicznej.

Dźwignia finansowa (lewar) - instrument finansowy, dzięki któremu gracz inwestując niewielkie kwoty może kontrolować transakcje o znacznie większej wartości i tym samym osiągać o wiele większe zyski.

Lot - jednostka walutowa określająca minimalną ilość danej waluty, którą można wykupić na danej platformie i danym typie konta (na kontach mini 1 lot = 10.000 waluty bazowej, na kontach zwykłych 1 lot = 100.000 waluty bazowej).

Korekta – wyraźne wzrosty lub spadki cen związane z odreagowaniem wcześniejszego trendu.

Kurs – zmieniająca się w czasie cena, będąca wypadkową popytu i podaży na rynku.

MetaTrader – platforma brokerska, umożliwiająca handel na rynku forex.

Para walutowa – dwie waluty tworzące kurs walutowy. Waluty związane z największymi gospodarkami światowymi tworzą tzw. główne pary walutowe i charakteryzują się największą płynnością. Wyróżniamy również waluty o niskiej płynności (tzw. egzotyczne), mniej atrakcyjne dla inwestorów - taką walutą jest np. złoty polski.

Pip – najmniejsza jednostka zmiany kursu walutowego. Jeden pip (punkt bazowy) to 0,0001 w przypadku par walut zaliczanych do grupy minors: EUR/USD, GBD/USD, USD/CHF) lub.01 (USD/JPY).

Spread - różnica pomiędzy kursem kupna pary walut a kursem ich sprzedaży, będąca miernikiem płynności rynku (im niższy spread, tym wyższa płynność). W przypadku rynku forex spread stanowi marżę brokera.

Waluta bazowa - zazwyczaj pierwsza z walut w danej parze.

Waluta kwotowana - druga z walut w danej parze walutowej.

Zlecenie - wydane przez klienta polecenie zawarcia określonej transakcji na rynku. Wyróżniamy kilka typów zleceń: limit wejściowy, zamknięcie przy stracie, limit zysku, zlecenie typu trailing stop (stop kroczący), zlecenie rynkowe.

Wszelkie prawa zastrzeżone forex-nawigator.pl © 2016 | Kontakt | ryzyko